homepage

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประกาศศักดิ์ศรีวิศวกรไทย ในงานวิ่ง Half MARATHON

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักวิ่งทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันบนเส้นทางที่สวยงามของจังหวัดเพชรบุรี ผสมผสานกับเทคโนโลยี Smart Green ในงาน EIT SMART RUN 2018 โดยใช้กิจกรรมการวิ่ง สำหรับผู้รักสุขภาพ ชาววิศวกรและประชาชนทั่วไป ได้มาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพการแข่งขัน

  

สามารถส่ง Email มายืนยันได้ที่ sangdaw.eit@gmail.com

หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่

คลิกที่นี่

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กำหนดการจัดกิจกรรม EIT SMART RUN 2018

ณ ค่ายพระราม 6 อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

กำหนดการปล่อยตัวนักวิ่ง

ระยะ 21 กม. เวลา 5.00 น.
ระยะ 10 กม. เวลา 5.30 น.
ระยะ 5 กม. เวลา 6.00 น.

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 21 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร

ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับเหรียญที่ระลึกพร้อมเสื้อ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไป และการแข่งขันประเภททีม การแข่งขันประเภททีมกำหนดให้มีสมาชิกจำนวน 10 ท่าน/ทีม ไม่แยกชาย-หญิง สามารถแข่งขันได้ใน 2 ระยะทาง คือ 21 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ตัดสินโดยนำเวลาของสมาชิกในทีมทั้ง 10 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ยของทีม ทีมไหนที่มีเวลาเฉลี่ยต่ำสุดเป็นผู้ชนะ

วันแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 จุดปล่อยตัวและเส้นชัย ณ ค่ายพระราม 6

ประเภทการแข่งขันและรุ่นกลุ่มอายุ


20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
40-45 ปี
46-50 ปี
51-55 ปี
56-60 ปี
61-65 ปี
66 ปีขึ้นไป


15-20 ปี
20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
40-45 ปี
46-50 ปี
51-55 ปี
56-60 ปี
61-65 ปี
66 ปีขึ้นไป


ไม่จำกัดช่วงอายุ

แผนที่การแข่งขัน

ราคาและการชำระเงิน

fun run 5 km 450 บาท
10 km 450 บาท
21 km 650 บาท

กติการการแข่งขัน

1. ใช้ตามกติกาของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (LAAF) และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. นักวิ่งต้องมีอายุตรงตามประเภทและกลุ่มอายุที่สมัคร
3. นักวิ่งต้องติดเบอร์ที่หน้าอกให้ตรงกับกลุ่มอายุให้กรรมการเห็นชัดเจน

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
เวลา 5.00 น ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 21 กิโลเมตร
เวลา 5.30 น ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร
เวลา 6.00 น ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร
เวลา 8.00 น พิธีมอบรางวัล ผู้ชนะการแข่งขันทุกรุ่น
เวลา 9.00 น สิ้นสุดกิจกรรม

เงื่อนไขการรับ เสื้อและ BIB

นำหลักฐานยืนยันจาก Email มารับที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในวันที่ 16 กรกฎาคม
(แก้ไข) รับวันที่ 21/7/61 เวลา13:00-18:00น. ณค่ายพระราม 6 ใกล้จุดปล่อยตัว

เริ่มจัดส่งทางไปรษณีย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคมเป็นต้นไป

แบบเสื้อและเหรียญที่ระลึก

แบบเสื้อ


เสื้อวิ่ง


เสื้อ FINISHER

แบบเหรียญ


21 กิโลเมตร


10 กิโลเมตร


5 กิโลเมตร

เงื่อนไขการรับของรางวัล

1. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกคนจะต้องติดต่อที่จุดรับรางวัลภายใน 30 นาทีหลังเข้าเส้นชัย หากเกินเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับรางวัล
2. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงตนด้วยเอกสารตัวจริงที่มีชื่อนามสกุลและเพศตรงกับชื่อผู้สมัคร
3. นักวิ่งต้องกรอกแบบฟอร์มยืนยันว่าเป็นเจ้าของเบอร์วิ่ง หากพบว่าไม่ใช่คนเดียวกับผู้ที่ติดเบอร์วิ่งผู้รับรางวัลจะต้องคืนเงินรางวัล
4. นักวิ่งต้องติดเบอร์วิ่งไว้ด้านหน้าบริเวณหน้าอกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
5. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การเรียกคืนรางวัลในกรณีที่ตรวจพบการใช้สารกระตุ้นที่เป็นข้อห้ามตามประกาศของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ

หมายเหตุประกัน

  • เริ่มคุ้มครอง ในวันที่ มีการวิ่ง คือ เริ่มตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 จนถึง 24:00 น. สถานที่คุ้มครอง คือ คุ้มครองตั้งแต่ เริ่มเดินทางออกจากที่พัก จนเดินทางกลับ (ภายในวันที่ 22 ก.ค. 61)
  • คุ้มครองการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ เท่านั้น เช่น หกล้ม สุนัขกัด ผึ้งต่อย
  • การรักษาพยาบาล สามารถรักษาได้ ทั้ง โรงพยาบาล และ คลินิก โดยสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อน แล้วนำมาส่งตัวแทน

ข้อยกเว้น ที่ไม่คุ้มครอง การทะเลาะวิวาท การดื่มแอลกอฮอลล์ และสิ่งของมึนเมา การขับขี่หรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์

ความคุ้มครองที่ได้รับจากงาน EIT Smart Run 2018

  • คุ้มครองการเสียชีวิตและ การสูญเสียอวัยวะ จาก อุบัติเหตุ 100,000 บาท
  • มีวงเงินค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

EIT OFFICIAL

FACEBOOK/eitrun

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
โทร 0-21844600-9 ต่อ523
หรือ E-mail : sangdaw.eit@gmail.com